Nowelizacja Prawa Budowlanego w świetle budowy domu

Planując budowę domu, rzadko udaje się uniknąć procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Co prawda nowelizacja Prawa Budowlanego, która weszła w życie w 2020 r., zezwala na szereg zwolnień. Trzeba jednak dobrze poznać przepisy, żeby móc ich użyć na swoją korzyść i ułatwić sobie budowę wymarzonego domu.

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Istotą tutaj, w świetle nowego Prawa Budowlanego, jest obszar oddziaływania. Mieszkalny dom jednorodzinny, wolnostojący, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na terenie, gdzie został zaprojektowany, jest zwolniony z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Tak stanowi prawo, a określenie rzeczonego obszaru jest zadaniem projektanta. Czyli to projektant musi sprawdzić m.in. zacienienie, warunki ochrony przeciwpożarowej, odległości od sąsiednich działek i obiektów czy uzbrojenie. Ponadto, zgłoszenie jest wystarczające dla budów parterowych, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35m2 i ich łączna liczba na działce wynosi 1 na każde 500m2. Uwaga na odmienną interpretację przez różne organy! W niektórych częściach Polski, zapis rozumiany jest tak, że na działce o powierzchni 500m2 lub mniej, nie można postawić ani jednego takiego obiektu.

Projekt budowlany w świetle nowych przepisów

Z założenia, zmiana Prawa Budowlanego miała uprościć procedury zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę, ale też uprościć wymaganą dokumentację. Czy tak się stało? Przede wszystkim, obowiązuje teraz trochę odmienna procedura, w której jako takie projekty budowlane nie są już wymagane. Konieczne dokumenty to: projekt zagospodarowania działki lub terenu (m.in. z informacją o obszarze oddziaływania), projekt architektoniczno-budowlany (pokazujący bryłę budynku, układ przestrzenny i wykaz zastosowanych rozwiązań i materiałów) oraz projekt techniczny (instalacje i konstrukcja oraz charakterystyka energetyczna). Co istotne, tylko dwa pierwsze, z wyżej wymienionych projektów, załącza się teraz do wniosku o pozwolenie na budowę. Wymagana jest też mniejsza ilość kopii – trzy, zamiast uprzednio czterech. Jeśli zaś chodzi o projekt techniczny – musi on powstać przed rozpoczęciem inwestycji. Choćby dlatego, że do zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, projektant i sprawdzający, muszą złożyć stosowne, pisemne oświadczenia.

Czy powyższe przepisy już obowiązują?

Omówione powyżej zmiany w Prawie Budowlanym, a co za tym idzie, w procedurach związanych z budową domu, weszły w życie 19 września 2020r. Jednak przez 12 miesięcy od tego terminu, czyli do 19 września 2021r., obowiązuje okres przejściowy. W praktyce oznacza to tyle, że przez ten czas, inwestor może działać zgodnie z uprzednio obowiązującymi zapisami. Problemem jest jednak, nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, gdyż poprzednie straciło już moc. Pojawia się pytanie, jak idąc „starą procedurą” Prawa Budowlanego, ma wyglądać projekt budowlany, by był zgodny z obowiązującymi przepisami? W związku z tym problemem, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że w okresie przejściowym, inwestor może opracować projekt budowlany na uprzednich zasadach. W takim wypadku, musi jedynie, „po staremu”, przedstawić cztery egzemplarze dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę.

Możesz również polubić…