Zasady szczęśliwego życia

Człowiek, aby żyć, żyć pełnią życia musi się nauczyć iść do przodu, dążąc do rozwoju swojej osobowości, rozwoju własnego ciała, kariery zawodowej czy sfery osobistej. Budowanie poczucia szczęścia to długi proces, na który składa się bardzo dużo czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Droga do szczęścia jest długa i kręta, nie raz usłana cierpieniem i koniecznością podejmowania trudnych decyzji. W budowa niu poczucia szczęścia ważne jest wdrażanie zasad tj.
1. Cieszenie się z drobnych rzeczy i sukcesów, gdyż one stanowią prozę życia;
2. Nie oczekiwanie aprobaty innych. Poznanie własnej wartości i oparcie opinii o sobie na własnych przekonaniach i poczuciu własnej wartości;
3. Otaczanie się ludźmi, przy których można poczuć się dobrze, na których wsparcie można liczyć. Warto skupić się na dobrych relacjach, bez uprzedzeń i stereotypów, zamiast na toksycznych ludziach, od których należy się, jak najszybciej odciąć;
4. Nie działanie ze szkodą dla innych, w imię zasady po trupach do celu. Znalezienie własnej drogi i działanie, z uwzględnieniem odpowiedzialności za własne czyny i własne życie;
5. Planowanie własnych działań oraz realizacja ustalonych przez siebie celów i działanie zgodnie z przyjętymi priorytetami;
6. Traktowanie ludzi jako swoich przyjaciół i sprzymierzeńców, przy jednoczesnym ograniczonym zaufaniu oraz zrozumienie, że nie da się być lubianym przez wszystkich i nie da się zadowolić wszystkich;
7. Spłacanie długów zaciągniętych wobec innych osób, jak najszybciej się da;
8. Mierzenie w życiu wysoko, ustalając cele krótkoterminowe i długoterminowe oraz podejmowanie sukcesywnie działań, by dążyć do ich realizacji;
9. Podejmowanie refleksji nad własnym życiem, nad tym co boli, co warto i co można zmienić, by poczuć się lepiej, patrząc w głąb siebie i biorąc odpowiedzialność za sprawy, które chodzą za człowiekiem. Zamakając to co złe i bolesne z przeszłości, zostawiając, to za sobą. Skupienie na przebaczeniu sobie i innym, aby pójść dalej, gdyż ciągle rozdrapując stare rany oraz nosząc w sobie urazy, nie można pójść naprzód;
10. Zakładanie, że zawsze i od każdego można się czegoś nauczyć, zarówno czegoś pozytywnego lub tego, w jaki sposób nie należy postępować, warto doceniać różnorodność i czerpać z niej siłę
11. Traktowanie czasu jako inwestycji oraz działanie teraz, w tej konkretnej chwili, nie marnując czasu na bylejakość;
12. Poznawanie siebie, swoich oczekiwań, pragnień oraz uczenie się samotności, by umieć zaakceptować siebie, by dobrze czuć się ze sobą;
13. Dzielenie się szczęściem i radością z innymi, dziękując za wsparcie innych osób oraz ich obecność w życiu;
14. Nie przerzucanie odpowiedzialności na innych lub czynniki zewnętrzne, branie odpowiedzialności za siebie i własne postępowanie i konsekwencje tego postępowania;
15. Pamiętanie o tym, że żyje się dla siebie i tylko życie w zgodzie ze sobą, może być szczęśliwe.

Możesz również polubić…