Otagowano: dziecko

Urlop wychowawczy w świetle przepisów

Pracownikowi, który pozostaje w stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę) przysługuje prawo do urlopu z tytułu rodzicielstwa, jednym z nich jest prawo do urlopu wychowawczego. W świetle przepisów...